Najnowsze aktualności
  1. MKS Piotrówka na TIB : International Tournament U14 Wimereux
  2. I Wiosenny Turniej Koszykówki
  3. Kacper „KACPA” Lachowicz w Radomiu
  4. Turniej JR. NBA Północ Dywizja Atlantic w Radomiu
  5. Radom Basket Cup 2024 – Zgłoszenia

SEKCJE SPORTOWE

Sekcje sportowe w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych”

Głównym celem projektu ” Organizowanie zajęć sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w 2022 r jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością zwiększenie uczestnictwa w aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Projekt ma służyć osobom z niepełnosprawnością w wypracowaniu nawyku regularnego podejmowania aktywności fizycznej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stan zdrowia i związanej z tym jakości życia. Łączy on aktywność fizyczną i społeczną ze zdobywaniem wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia. Realizacja zadania przyczyni się do kształtowania zdrowej rywalizacji i zwiększenia chęci podejmowania wysiłku fizycznego. W trakcie realizacji zadania wypracowane zostaną rozwiązania w zakresie sprawowania opieki wspierającej aktywność sportową i społeczną niepełnosprawnych.

Utworzone zostaną dwie sekcje koszykówki :
1. Sekcja Koszykówki 1 – dzieci młodsze
2. Sekcja Koszykówki 2 – młodzież, dorośli

W ramach zadania przewidziano prowadzenie zajęć sportowych w wymiarze 8 h w miesiącu ( 2 godziny tygodniowo) dla każdej z 2 grup sekcji koszykówki. Jedna grupa składać się będzie z 10 osób z NI.
Zadanie dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki