Najnowsze aktualności
  1. MKS Piotrówka na TIB : International Tournament U14 Wimereux
  2. I Wiosenny Turniej Koszykówki
  3. Kacper „KACPA” Lachowicz w Radomiu
  4. Turniej JR. NBA Północ Dywizja Atlantic w Radomiu
  5. Radom Basket Cup 2024 – Zgłoszenia

UMIEM PŁYWAĆ

Zadanie polegać będzie na nauce dzieci podstawowych umiejętności pływania. Da ono również możliwość podniesienia sprawności fizycznej uczestnikom projektu. Zadanie zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zadanie skierowane jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo. W zajęciach weźmie udział obok grupy dzieci pełnosprawnych, grupa 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężeniami, co zapewni możliwość integracji społecznej uczestników zadania oraz wyrównywania szans tych dzieci, które nie mają możliwości korzystać z pływalni.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdej z grup. Powstanie 9 grup treningowych. Każdy uczestnik skorzysta z 20h zajęć.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki