Najnowsze aktualności
  1. MKS Piotrówka na TIB : International Tournament U14 Wimereux
  2. I Wiosenny Turniej Koszykówki
  3. Kacper „KACPA” Lachowicz w Radomiu
  4. Turniej JR. NBA Północ Dywizja Atlantic w Radomiu
  5. Radom Basket Cup 2024 – Zgłoszenia

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu dwa razy w tygodniu zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Zadanie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo.

W zajęciach weźmie udział obok grupy dzieci pełnosprawnych, grupa 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężeniami, co zapewni możliwość integracji społecznej uczestników zadania.
Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 h tygodniowo dla każdej z grup. Powstanie 10 grup treningowych. Zajęcia prowadzone będą przez okres 32 tygodnie.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.